Skip to content
Einkunnarorð skólans eru færni, virðing, metnaður.

Skólinn hefur á að skipa góðu starfsfólki og festa í starfsmannamálum er eitt af einkennum hans. Ölduselsskóli starfar eftir grunnskólalögum og aðalnámskrá grunnskóla. Meginmarkmið skólans eru:

  • Að nemendum líði vel í skólanum, þeir öðlist trú á sjálfum sér, finni sig örugga og gangi glaðir til verka.
  • Að nemendur auki við þekkingu sína og færni og komist til aukins þroska.
  • Að nemendur læri að bera virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum einstaklingum og umhverfi sínu.
  • Að allir starfsmenn leitist við að sýna metnað í starfi og geri kröfur til sjálfra sín og nemenda sinna.

Hér eru markmiðin almennt orðuð en þau eru engu að síður það leiðarljós sem við höfum í okkar daglegu störfum.

 

Læsisstefna Breiðholts

Menntastefna Reykjavíkur

Uppbyggingarstefnan: